Chào mừng bạn đã đến với bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn của Mi Education!
Chúc bạn hoàn thành thật tốt bài thi của mình

Họ và Tên
Email
Số điện thoại
1. 운동을 좋아합니다. 농구를 자주 합니다